Volejte

+420 222 553 101

nebo pište

Často kladené otázky o certifikaci ISO 15489

Information and Records Management Society je profesní organizace sdružující specialisty na problematiku správy informací a dokumentů, která má také pobočku pro Českou republiku a Slovensko.

Sdružení je oprávněno k udělování osobních certifikátů v oblasti správy dokumentů a k provádění auditu organizací podle normy BS/ISO 15489. Více na www.irms.cz.

Records Management čili správa záznamů nastavuje proces systematického nakládání se záznamy, potažmo informacemi a daty. Provádí je celým jejich životním cyklem od vzniku, přes archivaci a skartaci. Dříve šlo výhradně o záznamy v papírové podobě, dnes zahrnuje i elektronická data. RM se užívá v organizacích veřejné správy i v soukromém sektoru.

ISO 15489 je nejvlivnějším standardem v oblasti spisových služeb u nás, i na mezinárodní úrovni. Standardizace je prvním krokem k efektivní, bezpečné a dostupné spisové službě, přičemž norma MoReq popisuje, jak procesy nastavit, obsahuje příklady dobré praxe.

Další často kladené otázky

Získejte více informací o možnostech certifikace

Navrhneme řešení přesně pro vaši společnost