ISO 20000-1 | ITSM

Volejte

+420 725 536 797

nebo pište

Často kladené otázky o certifikaci ISO/IEC 20000

V praxi se setkáváme s dvěma typickými obtížemi:

  • Rozdílné představy o certifikaci - Vrcholový management a CIO, resp. IT oddělení, požadují různý rozsah auditu. Cena, rozsah a kvalita se ale odvíjí právě od toho, co chcete mít na certifikátu uvedeno.
  • IT personál nepřijme normu za svou - Zaměstnanci se nedrží pravidel procesního rámce a tak není možné předcházet špatným rozhodnutím, nedorozuměním a chybám v IT projektech. ITSM neřeší jeden člověk, ale musí podle něj postupovat celý tým

Obě normy standardizují systémy řízení kvality. ISO/IEC 20000 ale řeší konkrétně ITSM. V ICT odvětví jde o prestižnější certifikaci.

Audit nezávisle posoudí, zda organizace splňuje požadavky ITSM. Auditor se soustředí především na shodu se standardy ITIL a ITSM, sleduje probíhající procesy (dokumentace, service desk..) a vyhodnotí, zda běží v souladu s ITIL.

Získejte více informací o možnostech certifikace

Navrhneme řešení přesně pro vaši společnost