Volejte

+420 725 536 797

nebo pište

Často kladené otázky o certifikaci ISO 55001

Tento standard má jednu z nejrychlejších návratností investice - díky zavedení osvědčených postupů energetického managementu (EnMS) zvýšíte svou energetickou efektivitu, vylepšíte hospodářské výsledky a posílíte renomé vaší organizace.

Certifikaci ISO 50001 legislativa přímo nenařizuje, nicméně zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií, § 9, odst. 2, garantuje jejím držitelům jednoznačnou výhodu: nemají povinnost pravidelně zpracovávat energetický audit. Zákon přímo říká: „Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií)“.

Požádat můžete o dotaci pro projekty z oblasti úspor energie z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Minimální poskytnutá částka je 500 000 Kč a nejvyšší možná podpora dosahuje až 250 milionů Kč. Procentuální výše dotace závisí na velikosti podniku: malý podnik do 49 zaměstnanců může získat 50 % způsobilých výdajů, střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) 40 % a velký podnik, který má více než 250 zaměstnanců, obdrží 30 % způsobilých výdajů.

Získejte více informací o možnostech certifikace

Navrhneme řešení přesně pro vaši společnost