Volejte

+420 222 553 101

nebo pište

Často kladené otázky o normě ISVS

Podle zákona č. 365/2000Sb. je informačním systémem veřejné správy “funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou činnost pro účely výkonu veřejné správy. Každý ISVS zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností.”

ISVS naopak nejsou provozní informační systémy: operační systém, webový prohlížeč, e-mailový klient, textový a tabulkový editor.

Správcem ISVS je subjekt, který určuje cíl a prostředky uchovávání informací a způsob, jakým s nimi nakládat. Správcem ISVS je, pokud zákon neurčí jinak, orgán veřejné správy, který tak za daný ISVS nese plnou odpovědnost. V praxi je někdy obtížné rozpoznat, kdy je orgán veřejné správy správcem ISVS a kdy je pouze uživatelem, to znamená, že využívá například klienta dané aplikace nebo rozhraní pro přístup do dané aplikace. V případě nejasností je možné celou věc konzultovat se zástupci odboru koncepce a koordinace ISVS na Ministerstvu vnitra.

Získejte více informací o možnostech certifikace

Navrhneme řešení přesně pro vaši společnost