První v ČR s certifikací eIDAS

Česká republika má díky TAYLLORCOX první certifikovanou službu dle eIDAS

Evropské nařízení eIDAS představuje rámec pro poskytování tzv. služeb vytvářejících důvěru spojených s elektronickými podpisy, pečetěmi a razítky. Poskytovatelé, kteří chtějí svým zákazníkům nabídnout služby s nejvyšší možnou záruky spolehlivosti a bezpečnosti mohou získat status tzv. kvalifikované služby, který jim umožňuje využívat celoevropsky uznávanou a garantovanou značku důvěry.

TAYLLORCOX jako akreditovaný certifikační orgán posuzování shody pro služby dle nařízení eIDAS jako první v České republice provedl audit dle nařízení eIDAS na základě kterého vydal První certifikační autoritě (I.CA) pro její službu QVerify zprávu o posouzení shody. Díky následně Ministerstvo vnitra zapsalo tuto službu na evropský seznam důvěryhodných služeb (EUTL).

Služba QVerify určená pro ověřování kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí se tak díky rychlé a profesionální práci TAYLLORCOX stala vůbec první službou v České republice, která prošla certifikací dle nařízení eIDAS a zároveň teprve třetí službou v Evropě, která nabízí ověřování pravosti s důvěryhodnosti elektronických podpisů a pečetí s nejvyšší možnou garancí pro koncové uživatele.

Tuto službu ocení především orgány veřejné správy, kterým povinnost ověřování podpisů vyplývá přímo z legislativy, konkrétně vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Služba QVerify v souladu s čl. 32 nařízení eIDAS ověřuje celou řadu vlastností elektronického podpisu (pečeti) a to jak co se týče typu dokumentu (PAdES B-B, CAdES B-B a XAdES B-B), tak důvěryhodnosti vlastního podpisu, tj. především data, na základě kterých bylo ověření provedeno, zda byl podpis vytvořen prostřednictvím tzv. kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů (QESigCD) či zda certifikát již nebyl zneplatněn včetně tzv. 24 hodinové lhůty pro ověření.

Mezi první zákazníky, kteří se rozhodli při ověřování podpisů důvěřovat profesionálnímu řešení patří Česká správa sociálního zabezpečení. Díky statusu kvalifikované služby a evropské značce důvěry se pak na kvalifikovanou službu vytvářející důvěru mohou spolehnout nejen zákazníci z České republiky, ale i z dalších 27 zemí EU a Norska, Islandu a Lichtenštejnska, díky čemuž se poskytovatelům těchto služeb otevírají nové trhy.

Vzhledem k tomu, že poskytovatelé služeb vytvářející důvěru přebírají za své služby a případné chyby plnou zodpovědnost, je pro ně klíčové provedení auditu, který jim dává maximální záruku, že na jejich kvalifikované služby je možné se spolehnout vždy a za každé situace.

"V této souvislosti jsme rádi, že I.CA si pro audit vybrala právě TAYLLORCOX. Za necelý rok účinnosti nařízení eIDAS jsme získali v ČR důvěru všech tří certifikačních autorit a pro své profesionální služby jsme čím dál více vyhledáváni i v zahraničí. eIDAS tak otevřel nové možnosti nejen dodavatelům softwarových řešení, ale i nám", říká Radek Nedvěd, jednatel TAYLLORCOX.


  • February 16th, 2021
  • 437×